Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Çiğdem Kağıtçıbaşı, Zeynep Cemalcılar

Bir sosyoloji kitabı olarak hazırlanmış olan Dünden Bugüne İnsan Ve İnsanlar eseri Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Zeynep Cemalcılar tarafından hazırlanmış bir eserdir. Eser, yaklaşık otuz yıllık insanlığın yeniden düzenlenmiş olan halidir ve sosyolojiye giriş kitabı olarak kabul edilmektedir. Çiğdem Kağıtçıbaşı ve Zeynep Cemalcılar yaptıkları tüm düzenleme ve güncelleştirmelerde temel olan bir ilkenin gözetilmesine büyük bir önem vermişlerdir. Bu da gereken tüm yenilikler yapılırken, o anda geçerli olan öze sadık kalarak gerçek olanı korumak ve gelişmeyi birikimli olarak ortaya koyma şeklidir. Sonuç olarak  eser, tamamen yeni bir eser olduğu gibi insan ve insanın da ta kendisi olarak hazırlanmıştır.

İnsan Türüne Farklı Bir Bakış Açısı

İnsanı en iyi şekilde ele alan Dünden Bugüne İnsan Ve İnsanlar eserinin önemli bir özelliği de her konu ve her detay kültürel bir çerçevede incelenmektedir. Çünkü günümüz dünyasında kültürel ve kültürler arasında psikoloji  çok daha fazla bir öneme sahip olmaktadır. Türkiye’de kullanılan sosyoloji kitaplarının bir çeviri niteliğinde olması ya da Amerikan sosyal psikoloji kitabında bulunan bilgileri içermesi yeterli bilgi edinmede eksik olan taraflar ortaya çıkarmaktadır. Bunun yerine kültürel ortamlarda elde edilmiş olan bulgular için genel değerlendirme yapılması gerekmektedir. Böyle bir değerlendirme, okuyucunun da edindiği bilgileri bir kültür süzgecinden geçirmesini sağladığı gibi Türkiye’de de benzer olayların olup olmayacağı gibi bir genelleme yapmasına yardımcı olacaktır.

İnsanı Farklı Kültür Çevrelerinde Değerlendiren Eser

Eser, insanı çok farklı kültür çevrelerinde ele alarak çok geniş bir açıdan incelemeye tabi tutuyor. Yalnızca tek bir bakış açısı geliştirmek yerine daha farklı bakış açıları ile oldukça nesnel bir yaklaşım sergiliyor. Sosyolojiye giriş niteliğinde olan eser insanların toplumsal oluşumlara ve insanların toplum yaşantıları içerisindeki yerine daha değişik bir yönden bakma imkanı bulabiliyor. İnsanı ve insan gruplarını en ince ayrıntısına kadar ele alan eser, sosyolojinin ve insanlığın özüne dokunmadan tamamen nesnel şekilde işlenerek hazırlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir