Gazi Mustafa Kemal Atatürk: İlber Ortaylı

Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük bir askeri ve siyasi dehayı anlatan eseri kaleme alan ve her yönü son derece tarafsız bir şekilde anlatan kişi İlber Ortaylıdır. Usta bir yazar ve deneyimli bir profesör olan İlber Ortaylı eserde Mustafa Kemal’i birçok farklı açıdan anlatıyor ve bilinmeyen konulara atıfta bulunuyor. Kitap ilk olarak 1880’lerin dönemi, Balkan bölgesi ve Mustafa Kemal’in ailesi ve yaşadığı çevre olarak başlıyor. Daha sonra Mustafa Kemal’in eğitim öğretim hayatı, gittiği askeri okullar, milliyetçi dönemleri, İttihat ve Terakki zamanları, II. Abdulhamid ile Enver Paşa dönemleri, Trablusgarp savaşı ve başarıları, Balkan savaşları ve Sofya’da ki zamanları ele alınıyor.

Mustafa Kemal İle İlgili Detaylı Bir Çalışma

İlber Ortaylı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk isimli eserinde 1. Dünya Savaşı’ndan bitik halde çıkan Osmanlı Devletinin imzalamak durumunda bırakıldığı Sevr Barış Antlaşmasına kadar detaylı bir anlatıma başvurmuş. Sonrasında Milli Mücadele döneminin ne şekilde başladığını, bu mücadele sırasında Yunan askerlerine karşı hangi savaşların verildiğini, savaşların koşulları, içeride çıkan ayaklanmalar ve düzenli ordunun yaşadığı içteki ve dıştaki zorluklar detaylı bir şekilde kaleme alınmıştır. Bunların yanında Lozan barış antlaşması, Büyük Taarruz ve Cumhuriyetin ilanına kadar geçen sürede yaşananlar son derece canlı bir şekilde okuyucuya aktarılmıştır.

Mustafa Kemal Ve Tüm Özellikleri

Kitapta son olarak Mustafa Kemal Atatürk, tüm kişisel özellikleri ile ele alınıyor. Askerlik anıları, dünyada ne şekilde algılandığı ve hakkında söylenenler, akıllarda kalan Mustafa Kemal Atatürk portresi gibi konular da kitapta geniş yer buluyor. Atatürk’ün büyük bir titizlikle kurduğu ve inşa ettiği cumhuriyeti İlber Ortaylı usta kalemi ile son derece akıcı bir üslup ile okuyucuya iletiyor. Kitapta Mustafa Kemal’e dair çok önemli noktalara değinen Ortaylı, Lozan Antlaşması’na da büyük bir titizlikle yaklaşarak her anlamda bir inceleme sunuyor. Kaybedilen yerler, mübadele sorunu, yabancı okullar, Musul, Hatay gibi konuları tek tek ele alan kitap okuyucuya gerçek bir Milli Mücadele serüveni yaşatıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir